Rentaisyuusyoku no zanzon keekoo no nikkan hikaku

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageEnglish
Title of host publicationNihongo kyooiku no tame no bunsyoo rikai to yooyakubun no kenkyuu- Kankokuzin gakusyuusya o taisyoo to site
EditorsMayumi Sakuma
Place of PublicationTokyo
PublisherKoohan
Pages231-247
StatePublished - 1991

Cite this