Record-Low and Anisotropic Thermal Conductivity of a Quasi-One-Dimensional Bulk ZrTe5 Single Crystal

Jie Zhu, Tianli Feng, Scott Mills, Peipei Wang, Xuewang Wu, Liyuan Zhang, Sokrates T. Pantelides, Xu Du, Xiaojia Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Scopus citations

Search results