Randomized Primal–Dual Proximal Block Coordinate Updates

Xiang Gao, Yang Yang Xu, Shu Zhong Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Randomized Primal–Dual Proximal Block Coordinate Updates'. Together they form a unique fingerprint.

Business & Economics