Publisher Correction: The endothelial Dll4–muscular Notch2 axis regulates skeletal muscle mass (Nature Metabolism, (2022), 4, 2, (180-189), 10.1038/s42255-022-00533-9)

Shin Fujimaki, Tomohiro Matsumoto, Masashi Muramatsu, Hiroshi Nagahisa, Naoki Horii, Daiki Seko, Shinya Masuda, Xuerui Wang, Yoko Asakura, Yukie Takahashi, Yuta Miyamoto, Shingo Usuki, Kei ichiro Yasunaga, Yasutomi Kamei, Ryuichi Nishinakamura, Takashi Minami, Takaichi Fukuda, Atsushi Asakura, Yusuke Ono

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Publisher Correction: The endothelial Dll4–muscular Notch2 axis regulates skeletal muscle mass (Nature Metabolism, (2022), 4, 2, (180-189), 10.1038/s42255-022-00533-9)'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Immunology and Microbiology