Prognostic importance of sodium level trajectory in acute heart failure

Yuya Matsue, Kenji Yoshioka, Makoto Suzuki, Sho Torii, Satoshi Yamaguchi, Seiji Fukamizu, Yuichi Ono, Hiroyuki Fujii, Takeshi Kitai, Toshihiko Nishioka, Kaoru Sugi, Yuko Onishi, Makoto Noda, Nobuyuki Kagiyama, Yasuhiro Satoh, Kazuki Yoshida, Steven R. Goldsmith

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prognostic importance of sodium level trajectory in acute heart failure'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences