NOR1 is an HSF1- and NRF1-regulated putative tumor suppressor inactivated by promoter hypermethylation in nasopharyngeal carcinoma

Wenjuan Li, Xiaoling Li, Wei Wang, Xiayu Li, Yixin Tan, Mei Yi, Jianbo Yang, James B. McCarthy, Wei Xiong, Minghua Wu, Jian Ma, Bo Su, Zuping Zhang, Qianjin Liao, Bo Xiang, Guiyuan Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'NOR1 is an HSF1- and NRF1-regulated putative tumor suppressor inactivated by promoter hypermethylation in nasopharyngeal carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences