Megadrought and cultural exchange along the proto-silk road

Liangcheng Tan, Guanghui Dong, Zhisheng An, R. Lawrence Edwards, Haiming Li, Dong Li, Robert Spengler, Yanjun Cai, Hai Cheng, Jianghu Lan, Rustam Orozbaev, Ruiliang Liu, Jianhui Chen, Hai Xu, Fahu Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Megadrought and cultural exchange along the proto-silk road'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences