Increased prevalence of severe fever with thrombocytopenia syndrome in eastern China clustered with multiple genotypes and reasserted virus during

Zhifeng Li, Jianli Hu, Lunbiao Cui, Ye Hong, Jianwei Liu, Pengfei Li, Xiling Guo, Wendong Liu, Xiaochen Wang, Xian Qi, Bin Wu, Zhi Feng, Aihua Shen, Xuejian Liu, Hongjun Zhao, Wenwen Tan, Jiangang Zhou, Zheng Xing, Changjun Bao

Research output: Contribution to journalArticle

16 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Increased prevalence of severe fever with thrombocytopenia syndrome in eastern China clustered with multiple genotypes and reasserted virus during'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences