Identification of different oxygen species in oxide nanostructures with 17O solid-state NMR spectroscopy

Meng Wang, Xin Ping Wu, Sujuan Zheng, Li Zhao, Lei Li, Li Shen, Yuxian Gao, Nianhua Xue, Xuefeng Guo, Weixin Huang, Zhehong Gan, Frédéric Blanc, Zhiwu Yu, Xiaokang Ke, Weiping Ding, Xue Qing Gong, Clare P. Grey, Luming Peng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of different oxygen species in oxide nanostructures with <sup>17</sup>O solid-state NMR spectroscopy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy