Gold nanotip array for ultrasensitive electrochemical sensing and spectroscopic monitoring

Yueyue Jiang, Fanben Meng, Dianpeng Qi, Pingqiang Cai, Zongyou Yin, Fangwei Shao, Hua Zhang, Freddy Boey, Xiaodong Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gold nanotip array for ultrasensitive electrochemical sensing and spectroscopic monitoring'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases