Chemical composition and evaluation of antioxidant activities, antimicrobial, and anti-melanogenesis effect of the essential oils extracted from Dalbergia pinnata (Lour.) Prain

Wei Zhou, Yunxia He, Xianlu Lei, Liangkun Liao, Tiaokun Fu, Yuan Yuan, Xiaobing Huang, Liqiang Zou, Yuhuan Liu, Roger Ruan, Jihua Li

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Chemical composition and evaluation of antioxidant activities, antimicrobial, and anti-melanogenesis effect of the essential oils extracted from Dalbergia pinnata (Lour.) Prain'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences