Anti-oxidation properties and therapeutic potentials of spirulina

Pei Han, Jingjing Li, Huiqi Zhong, Jiawen Xie, Peidong Zhang, Qian Lu, Jun Li, Peilun Xu, Paul Chen, Lijian Leng, Wenguang Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Anti-oxidation properties and therapeutic potentials of spirulina'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology