Advanced in vivo heteronuclear MRS approaches for studying brain bioenergetics driven by mitochondria

Xiao Hong Zhu, Fei Du, Nanyin Zhang, Yi Zhang, Hao Lei, Xiaoliang Zhang, Hongyan Qiao, Kamil Ugurbil, Wei Chen

Research output: Contribution to journalArticle

29 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Advanced in vivo heteronuclear MRS approaches for studying brain bioenergetics driven by mitochondria'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences