A functional deficiency of TERA/VCP/p97 contributes to impaired DNA repair in multiple polyglutamine diseases

Kyota Fujita, Yoko Nakamura, Tsutomu Oka, Hikaru Ito, Takuya Tamura, Kazuhiko Tagawa, Toshikazu Sasabe, Asuka Katsuta, Kazumi Motoki, Hiroki Shiwaku, Masaki Sone, Chisato Yoshida, Masahisa Katsuno, Yoshinobu Eishi, Miho Murata, J. Paul Taylor, Erich E. Wanker, Kazuteru Kono, Satoshi Tashiro, Gen SobueAlbert R. La Spada, Hitoshi Okazawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

58 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A functional deficiency of TERA/VCP/p97 contributes to impaired DNA repair in multiple polyglutamine diseases'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Neuroscience