3,3’-Diindolylmethane inhibits patient-derived xenograft colon tumor growth by targeting COX1/2 and ERK1/2

Xueli Tian, Kang Dong Liu, Xueyin Zu, Fayang Ma, Zhi Li, Mee Hyun Lee, Hanyong Chen, Yan Li, Yuzhou Zhao, Fangfang Liu, Naomi Oi, Ann M. Bode, Zigang Dong, Dong Joon Kim

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of '3,3’-Diindolylmethane inhibits patient-derived xenograft colon tumor growth by targeting COX1/2 and ERK1/2'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences