法律史研究 第5辑, 第5辑,

Qiang Fang, 华东 政法大学, 法律 史研究中心

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Ben shu yi"ou mei xue zhe yan jiu zhong guo fa lü shi lun wen xuan yi zhuan hao"wei zhu ti,Bao han 16 pian wen zhang.Zhi zai tong guo shou lu fan yi zui jin yi er shi nian fa biao zai xi fang zhong yao fa lü he li shi xue bao zhong you guan zhong guo fa lü shi de lun wen,Rang guo nei guang da fa lü shi xue zhe neng gou le jie zui xin de hai wai yan jiu zhong guo fa lü shi de lun wen he guan dian,Cong er bang zhu ta men le jie xi fang fa lü shi yan jiu zhong chang yong de xin shi jiao huo xin fang fa lun.
Original languageChinese
Place of Publication北京
Publisher法律出版社
ISBN (Print)978-7-5118-9620-9
StatePublished - 2017

Bibliographical note

OCLC: 1050507359

Cite this