[μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Tricarbonylnitrosylferrate(1-) and [μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Decacarbonyl-μ-Nitrosyl-Triruthenate(1-), [(Ph3P)2N][Fe(Co)3(No)] and [(Ph3P)2N][Ru3(Co)10(No)]

R. E. Stevens, T. J. Yanta, W. L. Gladfelter, W. F. Enright, C. M. Jensen, H. D. Kaesz

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

3 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of '[μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Tricarbonylnitrosylferrate(1-) and [μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Decacarbonyl-μ-Nitrosyl-Triruthenate(1-), [(Ph3P)2N][Fe(Co)3(No)] and [(Ph3P)2N][Ru3(Co)10(No)]'. Together they form a unique fingerprint.