[μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Tricarbonylnitrosylferrate(1-) and [μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Decacarbonyl-μ-Nitrosyl-Triruthenate(1-), [(Ph3P)2N][Fe(Co)3(No)] and [(Ph3P)2N][Ru3(Co)10(No)]

R. E. Stevens, T. J. Yanta, W. L. Gladfelter, W. F. Enright, C. M. Jensen, H. D. Kaesz

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

3 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Title of host publicationInorganic Syntheses
PublisherWiley-Blackwell
Pages163-166
Number of pages4
Volume22
ISBN (Electronic)9780470132531
ISBN (Print)0471888877, 9780471888871
DOIs
StatePublished - Nov 3 2006

Keywords

  • Carbon dioxide
  • M-nitrido-bis(triphenylphosphorus)(l+)decacarbonyl-p-nitrosyltriruthenate(1 -)
  • M-nitrido-bis(triphenylphosphorus)(l+)nitrite
  • M-nitrido-bis(triphenylphosphorus)(l+)tricarbonylnitrosylferrate (1 -)
  • Tetrahydrofuran

Cite this