Profiles

Photo of Alexis Logsdon

Alexis Logsdon

Person: Libraries

20042019
No photo of Karen L Majewicz

Karen L Majewicz

Person: Libraries

20112018
No photo of Cecily Marcus

Cecily Marcus

Person: Libraries

20122019
Photo of Caitlin A Marineau

Caitlin A Marineau

Person: Libraries

20182018
Photo of Scott E Marsalis
19892016
Photo of Wanda R Marsolek

Wanda R Marsolek

Person: Libraries

20172018
Photo of Ryan Mattke

Ryan Mattke

Person: Libraries

20122019
Photo of Lindsay Matts-Benson

Lindsay Matts-Benson

Person: Academic Professional

20142014
No photo of Rachel L Mattson

Rachel L Mattson

Person: Libraries

Photo of Jenny McBurney

Jenny McBurney

Person: Libraries

20172019
No photo of Marlys A Mc Guire

Marlys A Mc Guire

Person: Libraries

19951998
Photo of Erik A Moore

Erik A Moore

Person: Libraries

20072020
No photo of Daniel C Necas

Daniel C Necas

Person: Libraries

No photo of Clarice M Ostman

Clarice M Ostman

Person: Libraries

No photo of Andrew Palahniuk

Andrew Palahniuk

Person: Academic Professional

No photo of Maggie A Parra

Maggie A Parra

Person: Libraries

Photo of Kate Peterson

Kate Peterson

Person: Researcher, Libraries

20062018
No photo of Marguerite Ragnow
20022017
Photo of Amy L Riegelman

Amy L Riegelman

Person: Libraries

20112019
No photo of Mary Schoenborn

Mary Schoenborn

Person: Libraries

20152015
Photo of Scott R Spicer

Scott R Spicer

Person: Libraries

20032018
No photo of Rafael E Tarrago
19962009
No photo of Carissa A Tomlinson

Carissa A Tomlinson

Person: Libraries

20112017
No photo of Rebecca Toov

Rebecca Toov

Person: Libraries

No photo of Deborah K Ultan

Deborah K Ultan

Person: Libraries

19922015
No photo of Brian Vetruba

Brian Vetruba

Person: Libraries

No photo of Lisa Von Drasek

Lisa Von Drasek

Person: Libraries

20022002
No photo of Amanda B Wick

Amanda B Wick

Person: Libraries

20182018
No photo of Benjamin A Wiggins

Benjamin A Wiggins

Person: Libraries

20192020
Photo of Katie Wilson
20172017