Data om effekter av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling på spannmålsskörd

 • Monique Smith (Creator)
 • Riccardo Bommarco (Creator)
 • Giulia Vico (Contributor)
 • Alessio Costa (Contributor)
 • Sara Hallin (Contributor)
 • Timothy Bowles (Contributor)
 • Amélie Gaudin (Contributor)
 • Christine Watson (Contributor)
 • Antonio Berti (Contributor)
 • Andrzej Blecharczyk (Contributor)
 • Francisco Calderon (Contributor)
 • Steve Culman (Contributor)
 • William Deen (Contributor)
 • Craig Drury (Contributor)
 • Axel Garcia y Garcia (Contributor)
 • Andrés García-Díaz (Contributor)
 • Eva Hernández Plaza (Contributor)
 • Krzysztof Jończyk (Contributor)
 • R. Michael Lehman (Contributor)
 • Francesco Montemurro (Contributor)
 • Francesco Morari (Contributor)
 • Andrea Onofri (Contributor)
 • Shannon Osborne (Contributor)
 • José Luis Tenorio Pasamón (Contributor)
 • Boel Sandström (Contributor)
 • Inés Santín-Montanyá (Contributor)
 • Marty Schmer (Contributor)
 • Jaroslaw Stalenga (Contributor)
 • Jeffrey S Strock (Contributor)
 • Cairistiona Topp (Contributor)
 • Robin Walker (Contributor)
 • Ortrud Jäck (Contributor)
 • Zuzanna Sawinska (Contributor)
 • Remedios Alarcòn (Contributor)
 • Domenico Ventrella (Contributor)
 • Francesco Tei (Contributor)

Dataset

Description

Data innehåller standardiserade skördar för olika spannmål insamlade från 1958 till 2020 från 32 långliggande jordbruksförsök i Nordamerika och Europa. Skörd per hektar standardiserades mot medelvärdet per plats över alla behandlingar och år. Behandlingarna innefattar olika nivåer av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling. Data är grunden för analyserna i artikeln Smith et al., “Increasing crop rotational diversity can enhance cereal yields”, accepterad i Communications Earth and Environment, 2023. Se bifogade dokumentationsfiler för beskrivning av datakoder (Metadata.txt), växtföljd och skördar (Crop_rotational_information_desc.txt och Crop_rotational_information.tsv) och R markdown-kod som använts för att analysera data (R_script_Smith_etal.Rmd). Utmatningen från en full körning av R-skriptet kan ses i R_script_Smith_etal.pdf.
Date made available2023
PublisherSwedish University of Agricultural Sciences
Date of data productionJan 1 1958 - Jan 1 2020
Geographical coverageCanada

Cite this